Procesele de degradare a solului

Degradarea terenurilor, in special a celor destinate productiei agricole, reprezinta un atentat la viitorul omenirii.

Degradarea este un proces stravechi, el manifestandu-se o data cu aparitia agriculturii. Dar extinderea si impactul lui asupra bunastarii umane sunt in prezent mai accentuate ca niciodata, aspect care ar trebui sa ne alarmeze.
Efectele fenomenelor de degradare a solului se resimt in dimensiunea capacitatii de productie a ecosistemelor. Degradarea solului sau a terenului poate fi definita ca un declin in calitatea acestuia, cauzata de utilizarea necorespunzatoare de catre om.

Altfel spus, degradarea solului conduce la modificari nefavorabile in starea de aprovizionare cu nutrienti, in continutul de materie organica, in starea structurala, in continutul de saruri si substante toxice sau a altor insusiri ale terenurilor agricole.

Intr-o enumerare succinta, principalii factori care contribuie la degradarea solurilor sunt reprezentati de:
1) Emisiile toxice ale diferitelor ramuri ale industriei (siderurgica, metale neferoase, termoenergetica, petroliera, chimica). Aceste emisii reprezinta surse de poluare in atmosfera de: CO2, SO2, NOX, NH3, Cl, HCl, F, SH2, fenoli, negru de fum, pulberi, compusi cu Pb, Cd, etc.
2) Poluarea radioactiva
3) Eroziunea hidrica si eoliana
4) Activitatea umana concretizata in: excavatii, deplasari dintr-un loc in altul a maselor de sol, gropile de gunoi, managementul defectuos al sistematizarii terenurilor agricole, defrisarea pentru extinderea suprafetei arabile, lucrarile hidro-ameliorative executate fara un temeinic studiu al impactului asupra mediului ambient pe termen mediu si lung, desertificarea ca urmare a interventiei omului prin alte masuri fata de cele mai sus mentionate.
5) Erorile in aplicarea praticilor agricole (irigatia necoresponzatoare, aplicarea dezechilibrata a fertilizantilor, pesticidelor, rotatia scurta fara cultura amelioratoare, monocultura, nerespectarea conditiilor optime de lucrabilitate si traficabilitate la executarea lucrarilor agricole, pasunatul nerational).
6) Depozitarea in mod necorespunzator pe terenurile agricole a deseurilor urbane, provenite din activitatea industriala si/sau din cresterea animalelor si a pasarilor.
nisipuri-zburatoare-desertificare.jpg

Pentru a sintetiza cele mai sus spuse, o imagina schematica a proceselor care determina degradarea solurilor o prezinta in 2003 Prof.dr.ing., d.h.c N. Florea in lucrarea ,,Degradarea, protectia si ameliorarea solurilor si terenurilor”:

As incheia acesta parte a editorialului cu rugamintea de a avea o atenta grija de acest tezaur national. Aceasta grija trebuie concretizata printr-o atenta monitorizare a lui in procesul de exploatare pentru obtinerea de produse agricole de buna calitate.