În această lună, în cultura mare activităţile prioritare sunt:

 • Stabilirea formei finale a planului de culturi pentru perioada februarie – noiembrie 2013.
 • Evaluarea ofertelor, selectarea furnizorilor de seminţe, pesticide, îngrăşăminte chimice.
 • Realizarea licitaţiei de achiziţie a inputurilor.
 • Trasarea rigolelor de colectare a surplusului de apă din precipitaţii pentru prevenirea baltirilor în cultură, care conduc la pierderi de producţie
 • Continuarea monitorizării câmpului, a suprafeţelor cultivate cu cereale păioase de toamnă şi lucernă pentru a identifica eventualele carenţe în azot, fosfor şi pentru a identifica solele unde avem atac de rozătoare, caz în care trebuie să intervenim urgent în cazul în care se atinge pragul economic de dăunare (PED).
 • Monitorizarea produselor depozitate vrac (temperatură şi umiditate) în spaţiile proprii (magazii, pătule, şoproane şi silozuri), iar unde se constată un început de depreciere a calităţii produselor sau unde apar condiţiile deprecierii lor se realizează aerisirea masei de seminţe prin diferite metode.
 • Monitorizarea spaţiilor de depozitare (magazii, pătule, şoproane şi silozuri) pentru depistarea în timp util a eventualelor atacuri de rozătoare / insecte şi intervenirea cu măsuri specifice pentru combaterea lor.
 • Aprovizionarea cu lemne sau motorină în cazul fermelor cu puncte de lucru în câmp.
 • Realizarea verificării şi întreţinerilor tehnice periodice şi a reparaţiilor necesare tractoarelor, maşinilor agricole, a echipamentelor şi a liniilor de uscare, condiţionare şi procesare a produselor agricole din fermă.
 • Realizarea necesarului de piese de schimb, lubrifianţi respectiv redimensionarea parcului de tractoare, combine şi maşini agricole a fermei.
 • Aprovizionarea/închirierea de utilaje de dezăpezirea drumurilor din fermă şi din jurul ei, necesare aprovizionării fermei cu diferite materiale şi transportului produselor din fermă către beneficiari.
 • Realizarea stagiilor de pregătire şi perfecţionare a angajaţilor care urmează să activeze pe utilajele, tractoarele, combinele recent achiziţionate.