În luna decembrie, în fermele legumicole activităţile prioritare sunt:
• Stabilirea planului de culturi pentru perioada ianuarie 2012 – decembrie 2013.
• Evaluarea ofertelor, selectarea furnizorilor de seminţe, pesticide, mraniţă, turbă, nisip, alveole, folie.
• Realizarea licitaţiei de achiziţie a inputurilor.
• Procurarea de la furnizorii selectaţi în urma licitaţiilor a materialelor: mraniţă, turbă, nisip, alveole, seminţe, pesticide şi îngrăşăminte foliare, necesare realizării răsadurilor conform planului de cultură al fermei.
• Aprovizionarea cu gunoi de grajd proaspăt în cazul în care se optează pentru producerea răsadului în fermă în răsadniţe încălzite cu gunoi de grajd.
• Aprovizionarea cu mraniţă, îngrăşăminte chimice complexe, necesare înfiinţării culturilor de legume din primăvara.
• Aprovizionarea cu lemne sau motorină pentru încălzirea solariilor în care există culturi de legume sau a răsadniţelor unde se vor produce răsadurile.
• Aprovizionarea cu tipurile de ambalaje în funcţie de legumele ce vor fi comercializate în perioada decembrie 2012 – martie 2013.
• Verificarea tehnică a tractoarelor şi maşinilor agricole din fermă şi, eventual, reparaţia acestora.
• Aprovizionarea/închirierea de utilaje necesare pentru dezăpezirea drumurilor din fermă şi din jurul ei şi pentru transportul produselor către beneficiari.